SUBVENCIONS PÚBLIQUES REBUDES
EN ELS ÚLTIMS QUATRE EXERCICIS ECONÒMICS


ANY 2023:

– Subvenció: Ajudes a les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis de la joventut amb àmbit d'actuació en la Comunitat Valenciana.
– Òrgan concedent: INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ)
– Quantitat: 81.450,00€
  
– Subvenció: Ajudes dirigides a la realització de programes d'interés general per a atendre fins de caràcter social amb càrrec a l'assignació tributària del 0,70% de l'IRPF en la Comunitat Valenciana.
– Òrgan concedent: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
– Quantitat: 7.953,52€
  
– Subvenció: Ajudes destinades al finançament de projectes i activitats de promoció i foment del voluntariat en la Comunitat Valenciana.
– Òrgan concedent: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
– Quantitat: 15.000,00€
 
– Subvenció: Subvencions per a el foment del valencià destinat a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa.
– Òrgan concedent: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
– Quantitat: 5.091,93€


ANY
2022:

– Subvenció: Ajudes a les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis de la joventut amb àmbit d'actuació en la Comunitat Valenciana
– Òrgan concedent: INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ)
– Quantitat: 76.990,00€
  
– Subvenció: Ajudes dirigides a la realització de programes d'interés general per a atendre fins de caràcter social amb càrrec a l'assignació tributària del 0,70% de l'IRPF en la Comunitat Valenciana.
– Òrgan concedent: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
– Quantitat: 4.668,55€
  
– Subvenció: Ajudes destinades al finançament de projectes i activitats de promoció i foment del voluntariat en la Comunitat Valenciana.
– Òrgan concedent: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
– Quantitat: 13.000,00€
 
– Subvenció: Subvencions per a el foment del valencià destinat a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa.
– Òrgan concedent: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
– Quantitat: 5.093,74€

ANY 2021:

– Subvenció: Ajudes a les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis de la joventut amb àmbit d'actuació en la Comunitat Valenciana.
– Òrgan concedent: INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ)
– Quantitat: 65.281,88€

– Subvenció: Ajudes dirigides a la realització de programes d'interés general per a atendre fins de caràcter social amb càrrec a l'assignació tributària del 0,70% de l'IRPF en la Comunitat Valenciana.
– Òrgan concedent: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
– Quantitat: 6.934,04€

– Subvenció: Ajudes destinades al finançament de projectes i activitats de promoció i foment del voluntariat en la Comunitat Valenciana.
– Òrgan concedent: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
– Quantitat: 2.250,00€

ANY 2020:

– Subvenció: Ajudes a les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis de la joventut amb àmbit d'actuació en la Comunitat Valenciana.
– Òrgan concedent: INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ)
– Quantitat: 52.550,00€

– Subvenció: Ajudes dirigides a la realització de programes d'interés general per a atendre fins de caràcter social amb càrrec a l'assignació tributària del 0,70% de l'IRPF en la Comunitat Valenciana.
– Òrgan concedent: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
– Quantitat: 5.875,87€