La candidatura «Sempre Avant» presentada en l'Assemblea d'Octubre de 2018 en el Col·legi La Salle (Paterna) va ser la triada per a formar el nou Equip Scout Federal.

Agraïm el treball exercit per la Gestora per a ajudar que la federació tinguera continuïtat.

Nou Equip Scout Federal