Obrir/Tancar Menú Scouts Valencians és una Federació de xiquets/as i joves compromesos lliure i voluntàriament, orientada per adults compromesos en el servici educatiu permanent i al desenvolupament integral de les persones, potenciant principalment el sentit de la llibertat i de la responsabilitat, segons l'Escoltisme com a estil d'educació i adoptant els Fins, Principis i el Mètode Scout iniciat per Baden Powell, adaptant-los a la nostra realitat sociocultural.

En una ocasión más os invitamos a participar en esta nueva Campaña abierta a grupos scouts y OOFF sobre prevención de VIH/SIDA: “Tu VIHDA importa 2.0”, gracias al apoyo del Plan Nacional sobre el SIDA. Se pretende concretar cómo trabajar la prevención de VIH/sida según la perspectiva del programa: “Educación y prevención de VIH tiempo…