El nostre Mètode

El nostre Mètode Educatiu es basa en l'acció, la responsabilitat i la confiança. A través del temps lliure, formem a xiquets, xiquetes i joves en diversos plans: social, psicològica, intel·lectual, emocional i espiritualment.

El Mètode Educatiu Scout es defineix com un sistema d'autoeducació progressiva basat en:

 • Educació en valors: El/la jove estableix lliurement un compromís personal davant els seus companys/es, assumint una responsabilitat: social, personal, ètica… resumits en la Promesa i la Llei Scout.
 • Aprendre fent: L'educació per l'acció i la pròpia experiència. L'aprenentatge es fa a través de l'observació, l'experimentació i l'activitat personal, permetent a els/les participants realitzar accions per si mateixos/es i adquirir experiències personals. Es posa en pràctica l'educació per l'acció mitjançant l'aplicació de la metodologia del projecte: educació activa i ús del joc com a oportunitat òptima d'experimentar, aventurar, imaginar, somiar, projectar, crear i recrear la realitat.
 • La vida en xicotets grups: El xicotet grup socialitza, identifica als seus membres amb els objectius de les activitats i permet aprofundir en el coneixement mutu. Tot això possibilita la participació, l'aprenentatge i l'assumpció de responsabilitats. Així es crea un espai educatiu i de confiança  per a créixer i desenvolupar-se.
 • Amb l'ajuda d'adults: La presència d'un adult capacitat, que s'incorpore a la vida de l'equip proposant, revelant i ajudant a descobrir, facilita el diàleg i la cooperació, convidant al Grup a produir el millor de si mateix/a.
 • L'assumpció gradual de responsabilitats en el propi desenvolupament: La vivència de la participació en diverses activitats, assumint responsabilitats amb si mateix/a i amb el Grup, ajuda a l'establiment d'un compromís personal lliurement acceptat, en el qual es basa l'èxit de l'Equip.
 • La formació autogestionada: Cada jove participa en el seu propi procés de desenvolupament, formant part activa de les diferents etapes en les quals es determina el Programa Educatiu Scout.
 • Uns programes progressius i atraients: La presentació de tècniques atraients que s'aprenen executant-les, permet estimular el desenvolupament de les aptituds, motivar una futura vocació i col·laborar en la formació de la persona, aportant la seguretat que implica el maneig d'una destresa.
 • La varietat i els centres d'interés: A través d'ells, xiquets/es i joves es relacionen amb el món, descobreixen les seues capacitats i les dels altres, el valor de la cooperació i l'esperit d'equip, descobrint d'una manera alegre el que junts/es poden fer.
 • El contacte directe i continuat amb la naturalesa: El descobriment de la naturalesa estimula la creativitat, crea vincles entre els membres del grup, afavoreix la comprensió de la vida en societat i permet valorar la vida senzilla i els ritmes naturals.

Seccions

 • Castors (de 6 a 8 anys)

  Els/es Castors/es són els xiquets i xiquetes de 6 a 8 anys. És l'edat de la màxima il·lusió per descobrir-ho tot. És també la primera vegada que ixen de casa i comencen a acostar-se als altres. Contemplen amb curiositat tot el que els envolta, desenvolupant la creativitat.

  Els/es castors/es s'organitzen en “Colònies” on aprenen a viure en Grup i a participar activament de les activitats al costat d'altres/as de la seua mateixa edat. El lema “Compartir” fomenta la igualtat i la solidaritat entre ells/es.

  A través de jocs i cançons van desenvolupant rutines i fent-se responsables de les seues accions. El joc desenvolupa la imaginació i la posa a l'abast de l'adult per a parlar així el llenguatge del/la xiquet/a i educar-li en diferents àrees i responsabilitats.

  En aquesta edat és fonamental que vagen adquirint responsabilitats, tant personals com col·lectives. Des de l'adquisició d'hàbits d'higiene corporal, fins als conceptes que “cada cosa té el seu lloc” o que tots/es hem d'ajudar a recollir després d'una activitat.

  Els/es castors, xiquets i xiquetes de 5 a 8 anys, es van fent així personetes més autònomes, capaces de resoldre situacions i adquirint capacitats que els acompanyaran la resta de la seua vida infantil, juvenil i adulta.

  Amb les excursions, campaments i visites educatives s'aconsegueix que el/la xiquet/a vaja a poc a poc descobrint el món que l'envolta, compartint aqueixes experiències no sols amb els adults sinó amb altres de la seua mateixa edat, i desenvolupant interés primerenc en àrees que li agraden.

 • Llobatons (de 8 a 11 anys)

  Després del seu pas per la Colònia i en complir els 8 anys, xiquets i xiquetes entren a formar part del Ramat de Llobatons/es.

  La seua imaginació està al servei d'una incessant activitat i del joc, el seu mitjà d'aprendre. El seu compromís és “Farem el millor”. De nou és el desenvolupament de la imaginació la que permet al l'educador/a parlar un llenguatge accessible per al xiquet/a.

  En aquesta etapa els xiquets i xiquetes aprenen conviure en xicotets grups de sis, anomenats “seisenas”, en les quals es reparteixen responsabilitats i aprenen a treballar junts/es, desplegant els seus hàbits socials i responsabilitzant-se de la seua tasca.

  A través del joc, el/la xiquet/a aprén a voler-se i respectar-se, i a voler i respectar als altres. És a través del joc com va adquirint també els seus propis valors personals que li acompanyaran tota la seua vida.

  A través de tallers s'inicien en destreses i habilitats, i a través d'excursions i campaments, a desembolicar-se per si mateixos/es de manera cada vegada més autònoma.

  Els xiquets i xiquetes d'un Ramat de Llobatons s'inicien en el Gran Joc de la Vida amb la il·lusió de créixer sans, forts, capaços de superar-se i amb ganes de descobrir el món.

 • Scouts (d'11 a 14 anys)

  En aconseguir els onze anys arriba el moment d'entrar a formar part de la Secció Scout.

  És el temps de l'afirmació d'un/a mateix/a; el desig d'aventura es fa més palesa, es desenvolupa el caràcter, les actituds i la capacitat de viure en grup, enriquint-se personalment.

  En la Secció Scout es treballa en Patrulles, on es potencia el Compromís Personal. Trien els seus propis líders i programen les activitats, amb suport dels seus educadors/es. Els xics i xiques adquireixen així les seues pròpies responsabilitats i aprenen a valorar el treball en equip.

  La imaginació deixa passe a la set d'aventures. El contacte directe amb la Naturalesa i les destreses per a desembolicar-se en el medi natural els permeten anar més enllà en la formació de si mateixos i de la seua personalitat.

  A través de les “Especialitats”, els/les xics/ques aprenen destreses individuals en àrees que més els motiven, obrint així el camí de la seua formació professional i de les seues aficions.

  Aprenen a prendre decisions per si mateixos/es i col·lectivament. Fan les seues activitats en contacte amb la Naturalesa i comencen a prendre consciència del servei als altres. Aspiren a estar “Sempre a punt”.

 • Escoltes (de 14 a 17 anys)

  Complits els 14 anys, els xics i xiques comencen a treballar en la Unitat Escolta.

  Aquest és un moment crucial per a les idees, els interrogants i les ambicions. Els xics i les xiques comencen a perfilar la seua personalitat definitiva.

  El Grup cobra enorme importància i es fan homes i dones actius. No accepten l'oci passiu i dirigit que s'ofereix a els/les joves. Elaboren els seus propis projectes, oberts al servei comunitari, s'obrin a la societat i afermen la seua pertinença i la seua responsabilitat ciutadana.

  Conceben els seus propis “projectes de canvi”. Són ells i elles els vertaders protagonistes del seu futur. Conceben la “Empresa o Proyecto” des de la idea fins a l'execució, amb la mera supervisió del/la educador/a adult/a. Es responsabilitzen de les seues accions i s'impulsen en la seua pròpia motivació.

  Comencen a plantejar-se la seua formació professional i a fixar-se reptes. Es fan conscients que els estudis són el més important de les seues vides en aquest moment, sense deixar de costat també les seues aspiracions socials i les seues ganes de divertir-se de manera saludable. La cura de la salut cobra una gran importància en aquesta etapa per a convertir-se en un adult sa.

 • Ròvers (de 17 a 21 anys)

  L'última etapa de l'educació scout és el Clan Rover o Comunidad de Compañeros, formado por jóvenes a partir de 17 años. Ser Rover o compañero, es vivir intensamente cada paso, tomar las riendas y hacer un proyecto de su propia vida, empeñarse en cambiar el mundo y, sobre todo, creer que es posible.

  Es comprometen col·lectiva i individualment en accions de canvi i s'esforcen per créixer al temps com a persona. Elaboren els seus propis projectes personals, es marquen metes i s'ajuden mútuament a madurar i créixer com a adults compromesos.

  Col·lectivament, s'esforcen per fer seua la màxima scout de “tractar de deixar el món en millors condicions de com el trobem”. Són joves compromesos socialment, dinamitzen, consciencien i ajuden als altres amb l'esperança de canviar el món.

  Els trobareu treballant en el barri, o dinamitzant als seus companys/as de classe o de treball encara que ningú sàpia que són “scouts”. El seu lema és “servir”.